Sevginizi Ertelemeyin Çalıştayı

admin Projeler Haziran 14, 2021

Çocukluk bir süreçtir. Yaşamın en özel süreçlerinden biridir üstelik. Bu sürecin nitelikli, sağlıklı ailelerce desteklenmesi durumunda çocuklar, sorgulayan, kendi yaşamının öznesi olan, sorumluluk alabilen bireyler olarak topluma katılma şansını elde ederler.

​“Çocuklar geleceğimizdir” gibi çok bilinen bir sözü yaşamın gerçekliğine indirmek istiyorsak; onların hakkı olan aile içinde büyüme hakkının sağlanabilmesi için Koruyucu Aile Hizmet modelini bir an önce geliştirmeli, toplumsal farkındalığı arttırmalı, aceleci, ancak dikkatli davranarak, çocuk öncelikli bir yaşamın oluşmasını sağlamalıyız.

​Ülkemizde “Koruyucu Aile Hizmet Modeli”nin günün koşullarına ve çocukların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için ihtiyaçları belirlemek ve dünya standartlarında bir model geliştirmek amacıyla beş günlük bir çalıştayda bir araya geldik.

Çalıştayda Flanders Koruyucu Ailelik Koordinatörü Krista Telemans Belçika’daki deneyimleri paylaştı.

​(Çalıştay kitabı için tıklayınız eklenecek)

Basın Bildirisi

1. Ülkemizde koruyucu aile hizmetleri toplum tarafından yeterince tanınmamaktadır. Bu bağlamda koruyucu aile hizmetlerinin tanıtımında mevcut koruyucu ailelerin örnek model olarak yer alması önemlidir. Bunun yanında medyada tanıtım filmlerinin arttırılması ve halk tarafından kabul gören dizilerin senaryolarına koruyucu aile modelinin yerleştirilmesi bu hizmetleri daha görünür ve daha kabul edilebilir hale getirecektir.

2. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile koruyucu aile hizmetleri alanında çalışan sivil toplum ve meslek örgütlerinin ortak projelerde yer alması iletişimi arttırması ve birlikte hareket etmesi gerekmektedir.

​3. SHÇEK her ilde en az bir sosyal hizmet uzmanını sadece koruyucu aile hizmetlerinden sorumlu yetkili ve görevli kılmalıdır. Bu konuda yeterli ve gerekli hizmet içi eğitim programlarını geliştirmeli ve yerine getirmelidir.

​4. Sosyal hizmet uzmanlarının alanda çalışırken güvenliklerinin sağlanması ve uygulamalarda bağımsız ve tarafsız çalışma ortamının oluşturulması gerekmektedir.

​5. Kamu vesayet kurumunun oluşturulması gerekmektedir.

​6. Koruyucu aile hizmetlerinin veri tabanı oluşturulmalıdır.

​7. Koruma altına alınan çocukların mahkeme kararlarında sosyal hizmet uzmanınca hazırlanan sosyal inceleme raporuyla çocuğa uygulanacak koruyucu aile hizmet modeli ve SHÇEK’in uygun göreceği hizmetlerden yararlandırılması ibaresi yer almalıdır.

​8. Koruyucu ailelerin adaylık sürecinde ve sonrasında “Koruyucu Aile Hizmetleri” konusunda eğitimi sağlanması ve bu eğitimlerin yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

​9. Koruyucu aile ile çocuk arasındaki birliktelik boyunca profesyonel destek arttırılmalıdır. Ailelerin koruyucu ailesi oldukları çocukları sahiplenerek onlardan bir gün ayrılmak zorunda kalmaları fikri onlara anlatılmalı ve olası yaşanabilecek travmalar sırasında profesyonellerce desteklenmesi gerekmektedir.

​10. Diyanet İşlerin Başkanlığı’nca koruyucu aile hizmetleri hakkında görüşlerinin alınması önemlidir.

11. Ülkemizde koruyucu aile hizmetleri alanında bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması ve uluslararası standartların herkesçe kabul edilmesi gerekmektedir.

​12. Mevcut koruyucu aile dernekleri ve kurulacak olan koruyucu aile derneklerin ortak bir platformda toplanması önemlidir.

13. Koruyucu aile sayısının arttırılması için, durumu koruyucu aile olmaya uygun çocuk yetiştirmeyi kabul eden kadınların sigorta primlerinin SHÇEK tarafından karşılanması önemlidir.

​BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR…

12 Mayıs 2011

​Murat ALTUĞGİL – Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı

​Ayfer DOĞAN – Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir