HER ÇOCUĞUN

BİR AİLE YANINDA

BÜYÜMEYE

HAKKI VARDIR

"Çocuk

Hakları

Sözleşmesi"

Madde 20

Koruyucu Aile Kimdir?

Biyolojik aileleri tarafından bakımları sağlanamayan devlet koruması altındaki çocukların, yetiştirilme sorumluluğunu  devlet denetiminde üstlenen bireylerdir.

Neden Koruyucu Aile?

Çünkü, çocukların sağlıklı sosyal fiziksel ve ruhsal gelişimleri için onları koşulsuz seven destekleyen sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır.

Koruyucu Aile  Olmak mı İstiyorsunuz?

 • Sürekli Türkiye’de ikamet eden

 • TC vatandaşı olan

 • 25-65 yaş aralığında

 • En az ilkokul mezunu

 • Düzenli geliri olan

 • Evli/bekâr

 • Çocuklu /çocuksuz

Kişiler başvuru yapabilir.

Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi koruyucu aile başvurusu yapamaz

Başvuru esnasında istenen belgeler:

 

 • T.C. kimlik numarası beyanı,

 • Vesikalık fotoğraf,

 • Öğrenim durumu  belgesi örneği,

 • İş-gelir-sosyal güvenlik durumu belge örneği,

 • Adli sicil belgesi,

 • Koruyucu aile olacak kişi(ler) ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin, çocuğun bakımını, gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren doktor raporu.

 • Evli çiftlerin  her ikisi de belgeleri hazırlar.

 • Yanına çocuk yerleştirilen aile her iki yılda bir doktor raporunu  ve adli sicil belgesini yeniler.

 • Çocuk uygun aileyle eşleştirilir.

 • Uyum süreci sonunda gözlemler olumlu ise taraflar arasında “Koruyucu Aile Sözleşmesi” imzalanır ve onay sonrası çocuk aileye teslim edilir.

 • İlgili yönetmelik hükmü gereği koruyucu aile ve yanındaki çocuk ile biyolojik aile düzenli aralıklarla denetim ve danışmanlık amaçlı izlenir.

 • Koruyucu aile hizmeti; çocuk ya da ailenin özel durumundaki bir gelişme nedeniyle  sona erebilir.

 • Ülkemizde  “Süreli Koruyucu Aile Modeli”  yaygındır.

Koruyucu Aile işleyişinin dayanağı: “Koruyucu Aile Yönetmeliği”dir.

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE DÖRT AYRI  KORUYUCU AİLE BAKIM MODELİ MEVCUTTUR

 • Akraba ve yakın çevre koruyucu aile

 • Uzun süreli Koruyucu aile

 • Geçici koruyucu Aile

 • Uzmanlaşmış koruyucu aile

KORUYUCU AİLE DEVLET DESTEĞİ

 • Koruyucu aile yanındaki çocuk için, çocuk başına yaş ve okul durumuna göre değişen aylık bakım ücreti ödenir.

 • Her öğretim yılı başında eğitim masrafları, yılda iki kez giyim masrafları karşılığı ücret ödenir. 

 • Çocuğun sağlık giderleri Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılanır.

 • Okula gidiş-gelişteki ulaşım giderleri ile kurs ücreti yıllık limitler dahilinde karşılanır.

 

KORUYUCU AİLENİN SORUMLULUKLARI

 Çocukların varsa biyolojik ailesi okulu ve sosyal çevresiyle ilişkisini sürdürmesini destekler.

Çocuğun var olan sorunlarıyla birebir ilgilenerek çocuğun ruhsal bütünlüğüne katkı sağlamak için çabalar.

Çocuğun yetenekleri ölçüsünde eğitim ve öğretimi yada meslek edinmesi için gerekli çabayı gösterir.

ÇOCUĞUN GERİ ALINMASI

 • Koruyucu ailenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
   

 • Çocukla koruyucu aile arasındaki uyumsuzluğun yapılan mesleki çalışmalarla giderilememesi
   

 • Koruyucu ailenin çocuğa istenilen şekilde bakmadığının tespit edilmesi,
   

 • Çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması,
   

 • Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle koruyucu aile olmaktan vazgeçmesi,

KORUYUCU AİLE İSTATİSTİKLERİ

1965’lerden bu yana yapılan düzenlemelere rağmen ülkemizde koruma altına alınan çocukların %27'si koruyucu aile hizmetinden yararlanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %75'lerdedir.

Kaynak-Asp çocuk hizmetleri verileri 2016

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

 

 • Çocuklar sadece hafta sonları ve tatillerde değil sürekli koruyucu aileyle birlikte yaşarlar.

 • Koruyucu ailelere yerleştirilen çocukların biyolojik ebeveynleri vardır. Ve rutin aralıklarla görüşürler.

 • Koruyucu ailedeki çocukların velayetleri biyolojik ailelerindedir.

 • Biyolojik ailesi çocuk için uygun koşulları oluşturmuşsa çocuklar geriye döndürülebilir.

Bizi Takip Edebilirsiniz
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • LinkedIn Social Icon