ÇOCUKLAR İÇİN ELELE

admin Projeler Ağustos 8, 2021

Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi, her çocuğun bir aileye sahip olma ve öncelikle ailesi ile yaşama hakkı olduğunu belirtiyor. Ancak ailesi ile büyüme şansı olmayan ve çeşitli nedenlerle devlet koruması altına alınan çocukların, onlara ebeveynlik yapacak sağlıklı bir aile yanında büyümesi gerekliliğini vurgular.

Devlet koruması altına alınan çocukların, kurum bakımında fiziksel ihtiyaçları en iyi şekilde karşılansa da bireysel olarak sevilme, bireysel değer ve ilgi görme   gibi ruhsal ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı birçok bilimsel araştırma ile kanıtlanmıştır. Bu nedenle tüm dünyada korunmaya ihtiyacı olan tüm çocuklar için aile temelli bakım modellerine geçiş yapılmıştır.

Evlat edinme ve koruyucu aile bakım modeli aile temelli bakım modelleridir.

Bu amaçla,

Denizli Koruyucu Aile Derneği 03.06.2009 tarihinde kurulmuştur. Derneğimiz, tüm çocuklarımızın değer ve saygı gördükleri, sevildikleri korundukları ve mutlu oldukları aile ortamlarında büyüme şansı bulabilmeleri için çalışmakta, koruyucu aile hizmet modelinin uygulamada niteliğinin geliştirilmesine yönelik; yerel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Temel ihtiyaçlarının sevgi olduğuna inandığımız “Sevgi dolu bir ailede büyümek her çocuğun hakkı” sloganından yola çıkarak, korunmaya gereksinimi olan tüm çocukların bir aile sıcaklığıyla buluşması, alanda çalışan tüm sivil toplum kuruluşları olarak en büyük hayalimizdir…

Aile temelli bakım sistemleri ülkemiz için de öncelikli bakım modelleri arasındadır ve son yıllarda sayısal olarak oldukça hızlı yol alınmıştır. Ancak uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve sürecin çocuk odaklı tasarlanması, uygulanması ve sisteme dahil olan tüm taraflarca hak temelli bir bakışla yol alınması önemlidir.

“Çocuklar İçin Elele” Projesi

Denizli Koruyucu aile Derneği olarak 2015 yılında yürüttüğümüz CFCU hibe projesi “Sevgi Dolu bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı” kapsamında Türkiye’de 8 ilde gerçekleştirilen faaliyetlerimiz sonucu aynı tematik alanda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları olarak, ortak bir dil ve algı geliştirmek ve alanda sayısı artan derneklerimize kolaylaştırıcılık sağlamak gerektiğini, biz olmanın daha çok etki yarattığı duygusuyla kolektif bir yükseliş için yeniden yola çıktık.

Bu kez “Çocuklar İçin Elele” diyerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde devlet koruması altındaki çocuklarımız için faaliyet gösteren derneklerin de katılımıyla bir federasyon kurmak için kollarımızı sıvadık. Bizler projemizde bir yandan, kurumsal kapasitelerimizin artırılmasını, bir yandan da oluşturulan çatı ile, ağ oluşturma ve birlikte hareket etme becerilerimizi geliştirerek, faaliyet alanımızla ilgili politika ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımı hedeflemekteyiz.

Avrupa Birliği fonu desteği ile CSSP III (Sivil Toplum Destek Programı) kapsamında, ülkemiz genelinde geleceğimiz olan çocuklarımızın yüksek yararı için, başvuru sahibi Denizli Koruyucu Aile Derneği ve proje paydaşlarımız; İstanbul Koruyucu Aile Derneği, İzmir Koruyucu Aile Derneği, Samsun Koruyucu Aile Derneği, Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği olarak   federasyon çatısı altında buluşuyoruz.

Proje Faaliyetleri

*Paydaş Buluşmaları: Denizli, İstanbul, Samsun, İzmir

* Kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri

E.1-Yönetişim ve Kapasite Geliştirme

E.2-Savunuculuk

E.3-STK Mevzuatı

E.4-Stratejik Planlama

E.5- İletişim

Proje Çıktıları

*Federasyonun Kuruluşu

*Yeni kurulacak STK lar için mentorluk kiti

*Proje Kitabı

*Proje filmi

*Federasyon web sayfası

Künye

Proje Adı: Çocuklar İçin Elele

Proje Destekçisi: Avrupa Birliği

Alınan Hibe Programı: CSSP III (Sivil Toplum Destek Programı)

Proje Dönemi: 01.03.2021– 31.03.2022

Proje Yürütücüsü: Denizli Koruyucu Aile Derneği

Türkiye Proje Ortağı: İstanbul Koruyucu Aile Derneği, İzmir Koruyucu Aile Derneği, Samsun Koruyucu Aile Derneği, Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği

Proje koordinatörü: Petek Üzülmez

Proje Koordinatör Yardımcısı: Ayfer Doğan

Proje İletişim Sorumlusu: Şaziye Davran

Proje Hukuk Danışmanı: Jülide Keleş Yarışan (Avukat)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir