Biz Kimiz

Biz Kimiz?

Denizli Koruyucu Aile Derneği korunmaya ihtiyacı olan her çocuğun güvenli bir aile ortamında sevgiyle hayata hazırlanması gerektiğinden yola çıkarak 2009 yılında kurulmuştur.

Derneğimiz çocuğun yararını, ‘saygınlık ve özgürlük koşulları içinde, normal biçimde ve sağlıkla, sosyal, ruhsal, ahlaki, akılsal, fiziksel gelişimini sağlamak’ olarak algılar ve hak temelli yaklaşımı benimser.

Hedefimiz: Koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocukların yararının uluslararası standartlarda bakımlarının sürdürülmesi olup, bu amaçla Koruyucu Aile sisteminin yerel ve ulusal ölçekte yaygınlaşması, Aday koruyucu ailelerin duygu ve deneyim paylaşımı yoluyla sürece hazırlanması, Sisteme dâhil olan ailelerin ve çocukların desteklenmesi yoluyla koruyucu aile sisteminin uygulamadaki niteliğinin artırılmasıdır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan VURAL

Başkan Yardımcısı
Şenay AKYOL

Sayman
Alptekin ALTUNBAŞ

Genel Sekreter
Beyhan Ceren BOSTAN

Üye
Ayfer DOĞAN